Ελληνικά
Αναζήτηση

Πιστοποίηση

Τα προϊόντα αντιμικροβιακού χαλκού CU Life Protect είναι πιστοποιημένα για την αντιμικροβιακή τους δράση, βάσει των διαδικασιών του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού, το οποίο κατέχει την Διεθνή Πιστοποίηση ISO 9001:2015.

Δείτε την πιστοποίηση